Informacje

Celem Centrum Pomiarów Współrzędnościowych powołanego w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji jest tworzenie wspólnych zespołów w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii, podejmowanie wspólnych inicjatyw będących połączeniem nauki i praktyki przemysłowej, wdrażanie rozwiązań metrologicznych u przedsiębiorców będących efektem zorganizowanych projektów, popularyzacja problematyki metrologicznej.

Centrum Pomiarów Współrzędnościowych jest inicjatywą Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej – jednostki naukowo badawczej, która specjalizuje się w pomiarach i obrazowaniu obiektów z wykorzystaniem metod i systemów współrzędnościowych.
Laboratorium ma największe w kraju doświadczenie naukowe i techniczne w dziedzinie metrologii współrzędnościowej, jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pozwalające na wykonywanie pomiarów obiektów w skali od makro do nano wymiarów. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (AP 132) przyznana w 2009 roku potwierdza kompetencje laboratorium w zakresie wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz wzorcowania przestrzennych obiektów wzorcowych.


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Politechnika Krakowska
+48126283238
dr inż. Barbara Juras
Politechnika Krakowska
+48126283235
dr inż. Marcin Krawczyk
Politechnika Krakowska
+48123743216
dr inż. Adam Gąska
Politechnika Krakowska
+48126283230
dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz
Politechnika Krakowska
+48123473227
dr inż. Ksenia Ostrowska
Politechnika Krakowska
+48123743238